CC Sint-Niklaas

Omkadering

Omkadering

Vanaf de heropening in de Stadsschouwburg, worden verschillende voorstellingen vooraf of nadien opnieuw toegelicht of omkaderd. Deze gratis inleidingen (bij theater- en dansvoorstellingen), nabesprekingen of workshops (bij familievoorstellingen) worden ook steeds online aangekondigd.

Programmabladen

Voor iedere theater- en dansvoorstelling en bij elk klassiek concert maken we eigen programmabladen met achtergrondinformatie over de voorstelling. Deze gratis programmabladen worden de avond/dag zelf uitgedeeld aan het publiek en zijn te vinden op onze website.

Meer info over onze podiumvoorstellingen vind je steeds up-to-date bij de voorstellingen.