Praktische info

 

 

* OMKADERING

VOOR

Een degelijke voorbereiding is noodzakelijk. Het is belangrijk dat leerlingen weten wat ze gaan beleven: een tentoonstelling, een theatervoorstelling (met veel mensen op scène of een monoloog) of een film. Zo komen ze met het juiste verwachtingspatroon kijken.

Een juiste voorbereiding zorgt voor een betere beleving en maakt de kijkervaring intenser.

Om je te helpen met deze voorbereiding sturen we het lesmateriaal drie weken voor de voorstelling plaatsvindt door.

Deze website wordt tijdens het seizoen verder aangevuld met recente informatie zoals de duur van de voorstelling, recensies en trailers. Raadpleeg dus zeker de fiche van de voorstelling.

NA

Ook een nabespreking in de klas is belangrijk. De film- en theatervoorstellingen laten immers vaak een sterke indruk na bij de leerlingen. Het thema, de scenografie, het acteerspel, … Alles kan besproken worden. Meningen uitwisselen over de geslaagde of minder geslaagde kijkervaring verscherpt de kritische blik van de leerlingen en draagt bij tot het aanscherpen van hun communicatievaardigheden.

Een nagesprek in de schouwburg met de acteurs is ook een mogelijkheid. Vraag het ons op voorhand.

Laat ons weten wat jij en je leerlingen van de voorstelling vonden. We houden rekening met jullie feedback om ons programma bij te sturen.

* HOE INSCHRIJVEN?

STAP 1

Ga naar www.ccsint-niklaas.be en kies voor de rubriek SCHOLEN

STAP 2
Selecteer vervolgens in de linkerkolom een leeftijdscategorie. De voorstellingen/activiteiten staan in chronologische volgorde. Voor meer specifieke info klik je door naar de fiche.

STAP 3
Wens je voor je klas een voorstelling te reserveren? Klik dan in de fiche op TICKETS. Zo kom je in het bestelformulier.

De aanvragen van scholen die ook een reservekeuze aanvragen, worden eerst behandeld!

STAP 4
Vul de nodige gegevens in.

STAP 5
Kijk je gegevens na en klik op BESTELLEN. Je ontvangt via e-mail een kopie van je reservatie.

Herhaal  STAP 2 tot en met STAP 5 voor de volgende activiteit/voorstelling naar keuze. De eerder ingevulde contactgegevens zullen automatisch verschijnen.

Wij vragen om per school de inschrijvingen van alle klassen samen in één keer te bezorgen. Zo hebben we per school een totaaloverzicht van de voorstellingen in handen.

We proberen om in de mate van het mogelijke tegemoet te komen aan je voorkeuren. Wij zijn echter voor iedere voorstelling gebonden aan een maximum aantal toeschouwers. De gezelschappen staan, om begrijpelijke redenen, niet toe dat dit maximum overschreden wordt. Daarom vragen we enig begrip en een kleine dosis soepelheid wanneer een voorstelling volzet is. In dat geval krijg je een andere voorstelling toegewezen, waarbij we rekening houden met je reservekeuze.

Inschrijvingen moeten binnen zijn voor vrijdag 21 juni 2019.

Eind augustus ontvang je per mail een bevestigingsformulier met de voorstellingen/activiteiten waar je aan kan deelnemen. Gelieve de data, uren en het aantal leerlingen nauwkeurig na te kijken. Eens teruggestuurd, is je inschrijving definitief. Het aantal leerlingen dat je hierop invulde, is definitief voor de rest van het seizoen.

* BETALINGSWIJZE

Je kan enkel per overschrijving betalen. De factuur wordt gemaild en dient onder de gebruikelijke voorwaarden en binnen twee weken na bezoek betaald te worden.

Er kunnen leerlingen ziek of afwezig zijn, maar we zien ons wel verplicht om afwijkingen boven de 10 procent in rekening te brengen.

* TARIEVEN

Podiumvoorstellingen

Kleuteronderwijs en lager onderwijs: 5 euro

Middelbaar onderwijs: 6 euro

Film, Tello gaat naar toneel, Spot op theater en expo Huid

Kleuteronderwijs en lager onderwijs: 4 euro

Voetlicht

Middelbaar onderwijs: 3 euro

KANSENPAS

Leerlingen met een kansenpas kunnen voorstellingen aan het tarief van 2.50 euro bijwonen. Bij het terugsturen van de bevestigingsbrief verwachten wij een lijst met per klas het aantal kinderen dat over een kansenpas beschikt en een kopie van die pas. Wij brengen deze korting dan in rekening op de factuur.

 

* AFSPRAKEN VOOR EEN BEZOEK AAN DE SCHOUWBURG

- WEES OP TIJD

We vragen dat de klasgroepen 10 minuten vóór aanvang aanwezig zijn. Zo is er voldoende tijd voor eventuele formaliteiten en kunnen de leerlingen rustig hun plaats innemen. Soms gaan de deuren slechts enkele minuten vóór aanvang open, bijvoorbeeld omdat een speler zich reeds op de scène bevindt bij het binnenkomen van het publiek. Dit maakt dan deel uit van de voorstelling. Graag begrip hiervoor.

Eens de voorstelling begonnen is, wordt niemand meer toegelaten in de zaal.
Zit je groep vast in het verkeer? Verwittig dan onmiddellijk het cultuurcentrum. Voor zover mogelijk laten we de voorstelling dan iets later starten. De wachttijd houden we echter uiterst beperkt. We willen immers de timing van de andere groepen niet in de war sturen. Is jouw groep te laat voor de voorstelling? Dan zal de school toch de gereserveerde plaatsen moeten betalen.

Per klas mogen er maximum 2 begeleiders de leerlingen vergezellen.

- ZO HOORT HET IN DE ZAAL

*In de zaal worden de leerlingen door medewerkers van de Stadsschouwburg naar hun plaats geleid. Als begeleidende leerkracht ben je verantwoordelijk voor het toezicht op de leerlingen. Neem daarom plaats tussen de leerlingen. Eventueel kan je het ‘haantje-de-voorste’ van de klas bij je in de buurt zetten. In elke voorstelling is een medewerker van de Stadsschouwburg verantwoordelijk als zaalwacht.

*Het gebruik van de vestiaire is verplicht.

*Het is verboden fototoestellen, drank, eetwaren en snoep mee te nemen in de zaal.

*Mobiele telefoons worden uitgeschakeld.

Meer weten? Meer foto’s zien? Reserveren? > www.ccsint-niklaas.be

Met al je vragen en opmerkingen kan je terecht bij:

Ann Goossenaerts
Voor info over podiumvoorstellingen en films, lesmateriaal en workshops die aan voorstellingen zijn gekoppeld:
ann.goossenaerts@sint-niklaas.be
03 778 33 53

Annelies Van Wetteren
Voor info over tentoonstelling 'Huid':
annelies.vanwetteren@sint-niklaas.be
03 778 34 77

Christine Cockelbergh
Voor info over reservaties en lesmateriaal:
christine.cockelbergh@sint-niklaas.be
03 778 33 57

Marina Andries
Voor info over facturatie:
marina.andries@sint-niklaas.be
03 778 33 55

Oona Goyvaerts
Voor info over ‘Spot op theater’, ‘Tello gaat naar toneel’, 'Voetlicht', de Theaterkoffer en het Theaterspel:
oona.goyvaerts@sint-niklaas.be
03 778 33 54

Adres

Cultuurcentrum Sint-Niklaas / Stadsschouwburg
Paul Snoekstraat 1
9100 Sint-Niklaas 

share on