Poëzie op zondagmorgen

Herman Leenders

zo 07/04/2024, 10U30
De Foyer

Herman Leenders debuteerde in 1982 met de bundel Mijn landschap, een beeldinventaris, een bundel waarin de dichter zich op romantische wijze verhoudt tot een landschappelijke omgeving. Ook het herdebuut Ogentroost is een somber en desolaat landschap, maar de auteur slaagt erin dit haast geruisloos te transformeren en het bijwijlen een mythische allure toe te dichten. De bundel wordt bekroond met zowel de Hugues C. Pernathprijs als de C. Buddingh'-prijs. In de loop der jaren volgen onder meer de bundels Landlopen, Speelgoed, Vervalsingen, Overstekend wild, de verhalenbundel Het mennegat en de roman De echtbreukeling. Herman Leenders is geen vormvernieuwer, geen postmodern ontregelaar, heeft geen sociaal- of taalkritisch programma. Hij zet zich niet af tegen de klassieke poëtica, maar schrijft zich in de traditie in. Hij is bedachtzaam en klassiek, maar uniek om de subtiele twist die hij in zijn gedichten telkens aan de werkelijkheid weet te geven door het gebruik van een bijzondere invalshoek, een kleine verschuiving of een kwinkslag’, aldus Carl De Strycker, directeur van het poëziecentrum.

In juni 2023 verscheen zijn meest recente bundel: Het voorland. Poëzie in een onbestemd voorportaal, tussen rampspoed en geluk, tussen duisternis en licht.

Extra

Gratis toegang - Reserveren niet nodig

sint-niklaas.bibliotheek.be