CC Sint-Niklaas

Mousganistan | Mous Lamrabat solotentoonstelling

do 31/01/2019 - zo 24/03/2019
Tentoonstellingszaal Zwijgershoek

Mous Lamrabat studeerde interieurontwerp aan het KASK in Gent. Maar echt openbloeien doet hij pas als fotograaf en visueel storyteller.

In ‘Mousganistan’ herinnert een basketbalveldje aan zijn jeugdjaren in Sint-Niklaas en de straatcultuur. Onder de basketbalring in de tentoonstelling worden de lijnen van het speelveld uit een tapijt uitgespaard. Op die manier koppelt hij het intieme van de huiselijke omgeving aan de grotere schaal van de publieke ruimte: de samenleving. Persoonlijke verlangens worden door die ruimte gedeeltelijk geboetseerd: vandaar de aanwezigheid van merkproducten en luxe, gedragingen en gewoonten. Ze bepalen of je erbij hoort of precies buiten de lijnen aan het dribbelen bent. Het verklaart Lamrabats liefde voor sneakers met het juiste label, wagens met een flamboyante uitstraling of de kwaliteit van fastfood.

Maar tussen die iconen van de geglobaliseerde wereld speurt Mous Lamrabat met een speelse blik eveneens naar kenmerken die zijn Vlaams-Marokkaanse identiteit typeren. Vlaams-Marokkaans, een samentrekking waarin het koppelteken vaak een brug maar soms ook een breuk blijkt te zijn. Het maakt dat zijn foto’s* geënsceneerd zijn, staged, omdat ze zo het best vorm geven aan zijn universum. Die wereld is lichtjes absurd, surrealistisch en gaat kunsthistorisch zelfs terug tot het 19de-eeuwse symbolisme.

Dikwijls voorziet hij zijn beelden van een kwinkslag - humor als constructieve manier om de zwaarte van het bestaan te relativeren. Zo jongleert hij met logo’s, iconen, merknamen of het bredere fenomeen van branding om ze in een nieuw verband te tonen. De maskerades in zijn werk hebben de contradictorische eigenschap dat ze de identiteit zowel versluieren als genereren. Op die manier voorziet hij de wereld van zijn eigen signatuur: het mild absurde universum dat hij ‘Mousganistan’ noemt.

*Alle foto’s dragen de titel ‘Mousganistan’ en het campagnebeeld vertoont veel affiniteit met ‘Les Amants’ van René Magritte uit 1928 - een beeld dat hij niet kende voor hij de foto realiseerde. De familie Lamrabat bezocht nooit een museum.

Vernissage : donderdag 31 januari 2019 om 20u met korte toelichting door fotograaf Koen Keppens en opening door Filip Baeyens, schepen van cultuur.

Bevestiging aanwezigheid via mail : expo@ccsint-niklaas.be

Lees hier het interview met Mous Lamrabat In Vogue - 30/01/19
(c) Chiara Bardelli Nonino

Prijzen
Standaardtarief : € 0
Extra

Mousganistan
Solotentoonstelling Mous Lamrabat

CC Sint-Niklaas
Tentoonstellingszaal Zwijgershoek
31 januari - 24 maart 2019

di-vr : 13.30 uur – 17 uur
zaterdag : 13 uur - 17 uur
zondag : 11 uur - 17 uur
maandag gesloten | gratis toegang

Rondleidingen voor scholen en groepen kunnen ook buiten de reguliere openingsuren aangevraagd worden via expo@ccsint-niklaas.be

mousmous.com/
Persrecensies