Jaarlijkse tentoonstelling Lucasgezellen

Koninklijke Kunstkring Lucasgezellen
zo 26/11/2017 - vr 22/12/2017
Tentoonstellingszaal Zwijgershoek

JAARLIJKSE TENTOONSTELLING KUNSTKRING LUCASGEZELLEN
72 ste Jaarlijkse tentoonstelling Koninklijke Kunstkring Lucasgezellen.

De Koninklijke Kunstkring Lucasgezellen is een vereniging van kunstenaars die actief bezig zijn met beeldende kunst.
Door jaarlijks een groepstentoonstelling te organiseren, kunnen zij op een grote publieke belangstelling rekenen. Via deze groepstentoonstelling bieden de Lucasgezellen de kunstenaars een ruim klankbord aan, wat door alle gezellen erg wordt gewaardeerd . Voor hen is het dan ook een grote blijvende uitdaging om het verkregen artistiek niveau te behouden, te verdiepen en te verbreden.

Zij doen dat met verve.