PianoFest (middagconcert)

Jonge internationale pianisten

zo 17/03/2019, 15U00
Salons

Ruilbox

Op zoek naar tickets? Heb je tickets over?  Ziehier onze ruilbox!
openen

Festival- en dagpassen zijn uitverkocht

 Een afsluitend concert van jonge internationale pianisten die tijdens PianoFest bij vier internationale toppianisten (Klaus Hellwig, Bernd Goetzke, Jozef De Beenhouwer en Mi-Joo Lee) les volgden.


Prijzen
Standaardtarief : € 12
+65 : € 10
-26 : € 8
Abo 5+ : € 10
Abo 10+ : € 9