NIET DOEN!

Bruno Vanden Broecke/Peter De Graef

za 27/04/2019, 20U00
Stadsschouwburg

Ruilbox

Op zoek naar tickets? Heb je tickets over?  Ziehier onze ruilbox!
openen

Het probleem is dat we woorden als werkelijkheden ervaren.

We zijn vergeten dat taal niet meer is dan een landkaart, een stratenplan waarmee we ons oriënteren ten opzichte van elkaar, in de chaos die de werkelijkheid in wezen is. De woorden die we daarbij gebruiken zijn niet meer dan symbolen, icoontjes die we aanklikken door ze uit te spreken. Op een stadsplan wordt een pleintje voorgesteld als een grijs vierkant.

De bomen, de duiven, het geblutste colablik voortgeblazen door de wind, de bedelaar die zit te staren op de bank, de peuken bij zijn voeten, het frituur op de hoek … Dat is allemaal weggelaten. Niemand gaat op een stratenplan kijken waar hij zijn auto heeft geparkeerd. Maar op de kaart van de taal doen we dat soort dingen wel. We ervaren woorden als werkelijkheden en toveren ze om tot theorieën en maken daarmee conceptuele bouwsels opgetrokken uit principiële veronderstellingen waarin we vervolgens gaan wonen. Zo zijn we geworden zoals nu. Heel erg vervreemd van de dingen zoals ze gewoon zijn.

Joris en Bernard.

Bernard en Joris.

Twee handen op één buik.

Elk zijn eigen aard,

elk in zijn eigenwaarde.

“Niet met, niet zonder”, zegt men.

Een wonder

dat ze daar samen zo staan.

Bernard veegt, Joris beweegt.

Hoe zij elkaar kunnen raken,

in elkaar haken en elkaar

volledig maken:

het is werkelijk een raadsel.

Bruno Vanden Broecke en Peter De Graef ontmoetten elkaar tijdens de opnames van Den elfde van de elfde. Daarin speelden ze een paar scènes samen, die ze haast niet gespeeld kregen van het lachen. Er was meteen een verstandhouding tussen hen, die hen prikkelde om samen een voorstelling te maken. De Graef kroop in zijn pen en schreef een tekst, die de grenzen van het narratieve en het beeldende opzoekt. Enerzijds mooi en toegankelijk, maar anderzijds ook veelzijdig en gelaagd.

PROGRAMMABLAD

Prijzen
Standaardtarief : € 15
+65 : € 14
-26 : € 12
Abo 5+ : € 12
Abo 10+ : € 11
Duur 100 minuten
Extra

tekst: Peter De Graef / spel: Peter De Graef, Bruno Vanden Broecke / techniek: Dimitri Joly

Inleiding om 19u30

Persrecensies