Zielzoekers

Theater Malpertuis/Toneelhuis

do 31/01/2019, 20U00
Rode Kruis Opvangcentrum

Ruilbox

Op zoek naar tickets? Heb je tickets over?  Ziehier onze ruilbox!
openen

Theatermaker Mokhallad Rasem maakt in Zielzoekers een portret van mensen in een asielcentrum. 

Daarvoor verbleef de Iraaks-Belgische theatermaker Mokhallad Rasem begin 2017 zes weken lang in het asielcentrum van Menen. Rasem: “Een asielcentrum heeft iets absurds. Mensen hebben er het gevoel dat ze op een kruispunt zonder richtingwijzers staan. Ze ‘wachten’ alleen maar. (…) Ik beschouw het als mijn taak om een stem te geven aan deze mensen en hun portret te tonen aan de wereld.”

Dat portret resulteert in een beklijvend filmdocument, waarin Rasem de gespletenheid blootlegt waarmee asielzoekers worstelen. Hoewel ze fysiek in België leven, zijn hun gedachten in hun land van herkomst en bij familie. Zielzoekers toont hun verhaal en verdriet, maar evenzeer hun veerkracht en hoop.

PROGRAMMABLAD

Prijzen
Standaardtarief : € 14
+65 : € 13
-26 : € 11
Abo 5+ : € 11
Abo 10+ : € 10
Duur 1u
Extra

concept en spel: Mokhallad Rasem / videomontage: Paul Van Caudenberg / met dank aan: CC De Steiger, Rode Kruis opvangcentrum Menen

De voorstelling is niet toegankelijk voor rolwagens.


Nagesprek met Mokhallad Rasem

https://malpertuis.be/
Persrecensies