Drijfhoudt

Out of my box - Special Art Festival
vr 24/03/2017, 20U00
Stadsschouwburg

MUZIEKTHEATERPRODUCTIE

over kwetsen, gekwetst worden, gekwetst zijn
over angsten
over mogen of niet mogen sterven
maar ook over
helen en genezen, vasthouden en vastklampen
en …
‘Is er iemand die het licht wil aansteken?’
Eens dat ge in het donker staat
en ge weet: het spel gaat hier beginnen
de drummer is nog naar zijn stokken aan het zoeken
en ik, ik val bijna van mijn stokken
maar ge weet:
ze rapen mij wel op
er is een dirigent in het spel
en muzikanten genoeg
en moesten ze mij vergeten
er komt hier ook een kuisvrouw

Samen met Out of My Box, een muziekband ontstaan binnen het psychiatrisch centrum Sint-Hiëronymus, creëren theatermakers Norbert De Beule, Leo Trienpont en Sigrid De Wilde een voorstelling.

De verhalen van de voorstelling, maar ook de teksten van de zelfgeschreven nummers, zijn opgebouwd uit ervaringen van cliënten en ex-cliënten. Ze schetsen de soms pijnlijke en soms grappige realiteit van ervaringsdeskundigen.

Met de voorstelling wordt getracht bij te dragen aan het bespreekbaar maken van een psychische kwetsbaarheid, want het kan over u, een broer, een collega of een goede vriend gaan.

Schoolvoorstelling, 14 uur (inschrijven via SAF)
Avondvoorstelling , 20 uur


Inkom: avondvoorstelling € 15 (en geldende reducties)  schoolvoorstelling € 5

Meer info: http://www.specialartfestival.be